Skip to content

Idea
Ulicy Żywiołów

Idea Ulicy Żywiołów

Misją Ul. Żywiołów jest pobudzanie dziecięcej ciekawości i asystowanie w rozwoju indywidualnego potencjału.

Świat żywiołów, który tworzymy dla Dzieci, ma być inspiracją do wspólnej podróży zmierzającej do odkrywania tajemnic bytu ludzkiego. Chcemy kształtować u odwiedzających postawy odpowiedzialnej konsumpcji i kształtowania kultury oraz budowania otwartości na rozwój własny    i społeczny.

Ul. Żywiołów stworzyliśmy po to, by Dzieci utrzymały fascynację otaczającym światem, by mogły ten świat kształtować, gdy będą dorosłe. Żywiołaki, Dzieci i Opiekunowie tworzą społeczność, której spoiwem jest zainteresowanie otaczającym światem.

Skip to content