Skip to content

Idea
Ulicy Żywiołów

Idea Ulicy Żywiołów

Ideą Ulicy Żywiołów jest pobudzanie dziecięcej ciekawości i asystowanie w rozwoju indywidualnego potencjału.

Świat żywiołów, który tworzymy dla dzieci, ma być inspiracją do wspólnej podróży zmierzającej do odkrywania rzeczywistości. Chcemy kształtować u odwiedzających postawy odpowiedzialnej konsumpcji i kształtowania kultury oraz budowania otwartości na rozwój własny i społeczny.

Ulicę Żywiołów stworzyliśmy po to, by dzieci utrzymały fascynację otaczającym światem, by mogły ten świat kształtować, gdy będą dorosłe. Żywiołaki, dzieci i osoby sprawujące nad nimi opiekę tworzą społeczność, której spoiwem jest zainteresowanie otaczającym światem.

Skip to content